Health for Life Sneek 

.

Body Scan 

U krijgt informatie over de algemene en specifieke gezondheidstoestand van uw lichaam. Op bijna 250 deelgebieden wordt een meting gedaan die na verloop van de therapie opnieuw kan worden uitgevoerd. De informatie geeft aanknopingspunten voor de therapie. Uiteraard wordt de scan ingezet naast de gebruikelijke anamnese. 


E-mailen
Bellen