Chronische aandoening? Complementaire zorg voor iedereen.

14-03-2022

Arbeidsongeschiktheid door een chronische aandoening is voor werknemer en werkgever een zorg. De reguliere zorg heeft m.i. onvoldoende aandacht voor de complementaire geneeskundige mogelijkheden. Bedrijfsartsen zijn onvoldoende op de hoogte en reintegratie deskundigen koersen voornamelijk op wat de reguliere zorg biedt. Verzekeringen zien, getuige het beleid van CZ en Menzis de toegevoegde waarde sosm helemaal niet of er wordt zo weinig vergoed dat complementaire werkers het de laatste 10 jaar zonder noemenswaardige indexering moeten doen en ondertussen wel de opleidingseisen moeten verhogen. #CZ en #Menzis vergoeden geen orthomoleculaire consulten door HBO4+ opgeleide therapeuten. Om vrij discutabele en onduidelijke redenen. 

De laatste 12 maanden heb ik in de praktijk mogen meemaken wat de orthomoleculaire zorg kan betekenen voor patienten met Colitis Ulcerosa, Crohn en PDS. Niet uitsluitend op symptomatische constatering maar #ondersteund door harde laboratorium uitslagen. Dat heeft de kwaliteit van leven voor deze patiënten aanzienlijk verhoogd. Daarnaast konden zij beter functioneren in hun beroep. 

Hoe mooi zou het zijn als reintegratie trajecten voortaan ook de complementair medische kennis zouden gaan inzetten. Dan kan de werkkennis die bij chronische patienten nu chronisch te weinig wordt benut weer effectief ingezet worden. Nu de patient zelf geen fondsen kan aanspreken om deze begeleiding te betalen blijft een groep nodeloos in de ziektewet gedurende korte periodes of geruime tijd. 

Uit mijn tijd als voorzitter van Stichting Remedium herinner ik mij dat Zilveren Kruis, als partner in het toenmalige bestuur, wel degelijk geintersseerd was in schadelast beperking bij uitval door ziekte van werknemers. Saillant is dat vooral het financiele belang veel aandacht kreeg terwijl de complementaire zorg vooral aandacht heeft voor het welbevinden van de patient. Natuurlijk is het wel zo dat er fondsen gemakkelijker worden vrijgemaakt als er direct kan worden berekent wat het voordeel financieel is. Ik pleit voor een herbezinning bij de verzekeraars op de bewezen positieve effecten van orthomoleculaire geneeskunde. De nieuwe initiatieven van een aantal verzekeraars op lifestyle begeleiding zou een aardige eerste stap zijn om de gedegen werkwijze die orthomoleculaire therapeuten hanteren te vergoeden vanuit de basisverzekering. Zodat echt goede complementiare zorg voor iedereen beschikbaar wordt en niet voor hoger opgeleiden met een bijpassend salaris. Gezondheid hoort immers voor alle Nederlanders binnen handbereik te zijn.